oznaczenie PL

PL   

Stud Pills Oryginalne tabletki.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich mężczyzn. Długi stosunek.Zamówienie wysyłka Polska

Stud Pills 1 opakowanie - 90 tabletek

cena: 87.00 zl + 19.00 zl przesyłka razem = 106 zl (PLN)

płatność przy odbiorze
ENG Stud Pills 90 tablets dietary supplement according to art. 3 par. 39 of the Act on food and nutrition safety is a foodstuff whose purpose is to supplement a normal diet, which is a concentrated source of vitamins or minerals or other substances with nutritional or other physiological effects, single or complex, placed on the market in a dosage form, in the form of: capsules, tablets, dragees and other similar forms, powder pods, liquid ampoules, dropper bottles and other similar forms of liquids and powders intended for consumption in small, measured unit quantities, excluding products having the characteristics of a medicinal product within the meaning of pharmaceutical law .
DE Stud Pills 90 Tabletten, ein Nahrungsergänzungsmittel nach Art. 3 Sek. § 39 des Lebensmittel- und Ernährungssicherheitsgesetzes ist ein Lebensmittel, das zur Ergänzung einer normalen Ernährung bestimmt ist, das eine konzentrierte Quelle von Vitaminen oder Mineralstoffen oder anderen Stoffen mit ernährungsphysiologischer oder sonstiger physiologischer Wirkung ist, einzeln oder zusammen, in einer Darreichungsform in Verkehr gebracht, in Form von: Kapseln, Tabletten, Dragees und anderen ähnlichen Formen, Pulverbeuteln, Ampullen mit Flüssigkeit, Tropfflaschen und ähnlichen Formen von Flüssigkeiten und Pulvern zum Verzehr in kleinen, abgemessenen Mengen, ausgenommen Produkte mit den Eigenschaften a Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelrechts.
PL Stud Pills 90 tabletek suplement diety według art. 3 ust. 39 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.
ENG From December 13, 2014, an EU regulation (Regulation 1169/2011 of the European Parliament and of the EU Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers) is in force, according to which the consumer is to be able to familiarize themselves with the product before purchase. with the following information: Name: Stud Pills. List of ingredients (including indication of ingredients and substances that may cause allergies and intolerances): Active ingredients in one tablet: Tribulus terrestris (terrestrial part) 135 mg, arginine 250 mg, Zinc 4 mg. Special storage or usage conditions: Adults 1 tablet daily. (This product is intended for adults only). Do not exceed the recommended daily dose. Do not use in the case of sensitization, hypersensitivity to any of the ingredients. Do not eat during pregnancy and breastfeeding. It is important to use a balanced and varied diet and lead a healthy lifestyle. Store in a dry place at 15 - 25 oC, out of reach of small children. Name and address of the entity responsible for the product / producer: PMM ul. Tuwima 40, 90-021, ul. Żeromskiego 40 / 5U Łódź / Naturvita a, s,. Dietary supplements are food, not drugs.
DE Ab 13.12.2014 gilt eine EU-Verordnung (Verordnung des Europäischen Parlaments und des EU-Rates Nr. 1169/2011 vom 25.10.2011 über die Information der Verbraucher über Lebensmittel), nach der der Verbraucher mit folgenden Informationen lesen zu können: Name: Stud-Pillen. Zutatenliste (einschließlich Angabe von Inhaltsstoffen und Substanzen, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können): Wirkstoffe in einer Tablette: Tribulus terrestris (gemahlener Teil) 135 mg, Arginin 250 mg, Zink 4 mg. Besondere Lagerungs- oder Verwendungsbedingungen: Erwachsene 1 Tablette täglich. (Produkt nur für Erwachsene bestimmt). Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis. Nicht anwenden bei Allergie oder Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Präparats. Nehmen Sie das Präparat nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit ein. Es ist wichtig, sich ausgewogen und abwechslungsreich zu ernähren und einen gesunden Lebensstil zu führen. An einem trockenen Ort bei einer Temperatur von 15 - 25 oC, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Name und Anschrift der für das Produkt/Hersteller verantwortlichen Stelle: PMM ul. Tuwima 40, 90-021, Ul. Żeromskiego 40 / 5U Łódź / Naturvita a, s. Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel, keine Medikamente.
PL Od 13 grudnia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie unijne (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności), zgodnie, z którym konsument jeszcze przed dokonaniem zakupu ma mieć możliwość zapoznanie się z następującymi informacjami: Nazwa: Stud Pills. Wykaz składników (w tym wskazanie składników i substancji, które mogą powodować alergie i reakcje nietolerancji): Składniki czynne w jednej tabletce: Tribulus terrestris (naziemna część) 135 mg, Arginina 250 mg, Cynk 4 mg. Specjalne warunki przechowywania lub użycia: Dorośli 1 tabletka dziennie. (Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych). Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia, nadwrażliwości na któryś ze składników preparatu. Nie należy spożywać preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 15 - 25 oC, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za produkt/producent: PMM ul. Tuwima 40, 90-021, ul. Żeromskiego 40/5U Łódź / Naturvita a,s,. Suplementy diety są żywnością, a nie lekami.

kontakt / regulamin / Rodo

© Stud Pills the presentation